Nieuwsbericht

2021 Nieuwjaarsbrief aan onze leden

12 januari 2021

Lisse, januari 2021

Beste leden van onze vereniging

Wij wensen jou, je partner en familie een mooi 2021 toe in goede gezondheid en natuurlijk zien we uit naar een mooi verenigingsjaar samen met jou.
We hebben een bijzonder jaar achter de rug waarin we toch een feestweek hebben kunnen organiseren en onze geweldige draverij op Duindigt kon worden verreden. Dat wij deze aangepaste feestweek konden organiseren hebben we te danken aan jullie, onze trouwe grote schare van leden. Onze hartelijke dank daarvoor!
Het nieuwe jaar start voor ons heel ongebruikelijk. Geen ledenavond, geen ledenververgadering. Geen ledenvergadering betekent ook dat een aantal verenigingsnieuwsfeiten niet gewisseld kunnen worden. Wij willen jullie via deze weg op de hoogte brengen van een aantal ontwikkelingen binnen onze vereniging.
Het jaarverslag van de secretaris en het verslag van de kascommissie is te lezen op onze website feestweeklisse.nl

Toch een mooi slot van 2020
Wij hebben het jaar kunnen afsluiten met 2 prachtige gebeurtenissen waarvan je al het nodige in de pers hebt kunnen lezen. Wij zijn voor de 3e keer uitgeroepen tot “Kortebaan van het Jaar”. Daarnaast heeft KIEN onze kortebaandraverij bijgeschreven als “Immaterieel Erfgoed”. Een prachtige erkenning van een groots sportief en sociaal evenement welk al bijna 150 jaar door Lisse en haar inwoners wordt omarmd. In het komende jaar wordt hier de nodige feestelijke aandacht aan besteed zodra de omstandigheden het weer toelaten.

De plannen voor 2021
Er is op dit moment nog geen zicht op de omvang en invulling van onze feestweek Feit is dat er op dit moment nog geen kermisverpachtingen plaatsvinden. Normaal gesproken zouden wij de omvang van deze belangrijke financiële pijler nu al weten. Wij gaan bij onze voorbereidingen dan ook uit van wederom een aangepaste feestweek. Dat zal wel moeten zeker met het oog op onze financiën. Wij hadden in 2020 geen inkomsten uit sponsoring en kermisverpachting en hebben het jaar moeten afsluiten met een negatief eindresultaat van rond de € 15.000. Gelukkig hebben we voor tegenvallers reserves opgebouwd. Voor 2021 zijn onze inkomsten vanuit sponsoring, kermisverpachting e.d. nog onzeker. Met die onzekerheid moeten wij onze begroting gaan opstellen, onze activiteiten voorbereiden en waarschijnlijk al vroeg in het jaar keuzes gaan maken.
Natuurlijk gaan we er alles aan doen om een mooie feestweek in 2021 te organiseren!

Bestuursaangelegenheden.
Bestuur.
Herbenoemingen en eventueel nieuw te benoemen bestuursleden worden door de leden in onze ledenvergadering bekrachtigd. Door het ontbreken van de ledenvergadering vinden (her)benoemingen dit jaar dus niet plaats.

Aftredend en niet herkiesbaar is onze secretaris mevr. Monique Ten Holter-van Kimmenaede.
Maar liefst 17 jaar is Monique onze professionele secretaris geweest. Een rol en taak die ze met passie en veel empathisch vermogen heeft vervuld. Natuurlijk laten we haar niet “zomaar vertrekken”. Hierover meer als de omstandigheden het weer toelaten.
Bestuurslid René Slobbe is onze nieuwe secretaris. Er zijn enthousiaste gesprekken geweest met een aantal potentiële nieuwe kandidaten voor het bestuur die ons gaan helpen bij de organisatie van de feestweek van 2021.
Bij de bestuursverkiezing van januari 2022 is onze voorzitter, Tom Rooijakkers, periodiek aftredend. Hij heeft aangegeven niet meer beschikbaar te zijn voor een nieuwe termijn.

Verkiezing nieuw reserve lid voor onze kascommissie.
Door het feit dat er geen ledenvergadering is kan er geen nieuw reserve lid worden gekozen. De kascommissie voor het verenigingsjaar 2021 bestaat dan ook uit de 3 vaste leden zonder reserve lid.

Contributie
De contributie voor 2021 blijft € 10, =.

Wij rekenen ook in 2021 op jullie steun en ontmoeten jullie graag weer in 2021!
Het bestuur

Sponsoring

Bekijk hier alle sponsor mogelijkheden!

Word lid

Word lid van onze fantastische vereniging!