Nieuwsbericht

Koninklijke onderscheiding voor Tom Rooijakkers

21 april 2021

Heden 21 april 2021 heeft het de Koning behaagd om HDV voorzitter Tom Rooijakkers te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Burgemeester Lies Spruit “brak in” tijdens de zoomvergadering van het bestuur om dit heuglijke nieuws mede te delen.

Tom is een vrijwilliger in hart en nieren. Vanaf 1978 tot 1982 was hij bestuurslid van tafeltennisvereniging Reflex. In 1979 heeft hij voor het eerst vanuit Reflex, het tafeltennistoernooi op maandagavond georganiseerd. Daarna is hij doorgestroomd naar de maandagavondspelen en wordt hij voorzitter van de maandagavondcommissie. Tevens maakt hij zich verdienstelijk voor de commissie Publiciteit waar hij ook voorzitter wordt.
In december 1998 komt hij in het bestuur van de Harddraverijvereniging Lisse en Omstreken (HDV). In mei 2010 wordt hij tot vice voorzitter benoemd en in januari 2011 tot voorzitter van de vereniging.
In deze 10 jaar is zijn hand van besturen duidelijk zichtbaar geworden. De vereniging die in het jaar 2022, 150 jaar bestaat is jonger dan ooit tevoren. Dat is niet alleen zichtbaar in de gestage toename van jongeren in de diverse commissies maar uit zich ook in de presentatie, gebruik van moderne communicatiemiddelen en opstelling in de media .Het is een kunst om te kunnen balanceren tussen enerzijds het behoud van het erfgoed waar de vereniging voor staat en anderzijds vorm te geven aan de wensen en eisen van de nieuwe tijd.

In die formule voelt onze voorzitter zich als een vis in het water. Een goede voorzitter moet kunnen verbinden, motiveren en enthousiasmeren en al die facetten zijn bij hem in goede handen. Na 43 jaar wil Tom in januari 2022 stoppen als voorzitter. We zijn hem dankbaar voor zijn bijdrage om de vereniging staande te houden en met deze onderscheiding willen we dit bekrachtigen.

Sponsoring

Bekijk hier alle sponsor mogelijkheden!

Word lid

Word lid van onze fantastische vereniging!