Harddraverijvereniging Lisse & omstreken

Het bestuur nodigt je van harte uit voor de ledenavond op

Vrijdag 11 januari 2019 aanvang 20.00 uur in Soc. Cultureel Centrum ’t Poelhuys, Vivaldistraat 4, Lisse. Zaal open vanaf 19.30 uur.

De avond start met de 120e Algemene Ledenvergadering met o.a. een nabeschouwing met veel foto’s van de feestweek van 2018.

Als lid mag je ook een introducé of introducee meenemen. Voorwaarde is wel dat de betrokkene op deze avond lid wordt. Een uitgelezen kans om met onze vereniging kennis te maken!

Na de vergadering, rond 21.15 uur, volgt een gezellig samenzijn met muzikale omlijsting van de Afternooners, de traditiegetrouwe traktatie op oliebollen van de fa. Brouwer en een loterij.

Deze uitnodiging is persoonlijk voor LEDEN en partner en dient bij stemming als stemkaart.

De agenda is als volgt:

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Verkorte notulen van de 119e Algemene Ledenvergadering. Volledige notulen zijn te lezen op de website (hdv-lisse.nl).
 3. Jaaroverzicht 2018.
 4. Financieel verslag 2018.
 5. Verslag kascommissie 2018 bestaande uit dhr. Maarten Lagerberg, dhr .Wim Rosdorff en dhr. Hans Hoogkamer en plv. lid dhr. Thijs Beelen. Benoeming van een nieuw lid van de kascommissie.
 6. Bestuursverkiezingen.
  Periodiek aftredend en herkiesbaar zijn Henk van Dongen en Rob Veldhoven. Het bestuur stelt voor om Jasper de Jong en Mark van Noort te benoemen als nieuwe bestuursleden.
 7. Bestuursmededelingen.
 8. Vaststelling contributie 2019.
 9. Rondvraag en sluiting.

  Het bestuur wenst u gezellige Feestdagen toe.

  Graag tot de 11e januari !

Laatste nieuwsberichten

Vriendengroep HDV breidt uit!

Vriendengroep HDV breidt uit!

En weer kunnen we een nieuwe 'Vriend' aan de lijst toevoegen! 'Blokhuis Beleggings- en Beheermaatschappij BV Lisse' heeft getekend voor ...
Verder Lezen
Hoera, weer een nieuwe vriend erbij!

Hoera, weer een nieuwe vriend erbij!

Ontzettend blij zijn we dat Keuken Kampioen Cruquius officieel heeft getekend voor een 'vriendschap' met de HDV. Vestigingsmanager Dennis Wijker ...
Verder Lezen
HDV Ledenavond 2019

HDV Ledenavond 2019

De HDV opende het jaar met de ledenavond op 11 januari jl. Dit jaar meer bezoekers in het ’t Poelhuys ...
Verder Lezen

Jaarmarkt

Schrijf je hier in voor de jaarmarkt!

Sponsoring

Bekijk hier alle sponsor mogelijkheden!

Word lid

Word lid van onze fantastische vereniging!