Harddraverijvereniging Lisse & omstreken

Het bestuur nodigt je van harte uit voor de ledenavond op

Vrijdag 10 januari 2020 aanvang 20.00 uur in Soc. Cultureel Centrum ‘t Poelhuys, Vivaldistraat 4, Lisse. Zaal open vanaf 19.30 uur.

De avond start met de 121e Algemene Ledenvergadering met o.a. een nabeschouwing met veel foto’s van de feestweek van 2019.

Als lid mag je ook een introducé meenemen. Voorwaarde is wel dat de betrokkene op deze avond lid wordt. Een uitgelezen kans om met onze vereniging kennis te maken!

Na de vergadering, rond 21.00 uur, zijn er weer de traditiegetrouwe oliebollen van de fa. Brouwer, de loterij en volgt een gezellig samenzijn met muzikale omlijsting van “Beats & Bubblz”, 3 bekende muzikanten in de Bollenstreek die je meenemen op een muzikale reis door de tijd. Voor deze gelegenheid bijgestaan door een saxofonist, spelen zij, mooie, blije, leuke, feestelijke liedjes; om naar te luisteren OF op te dansen.

Deze uitnodiging is persoonlijk voor LEDEN en partner en dient bij stemming als stemkaart.

De agenda is als volgt:

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Verkorte notulen van de 120e Algemene Ledenvergadering. Volledige notulen zijn te lezen op de website (hdv-lisse.nl).
 3. Jaaroverzicht 2019.
 4. Financieel verslag 2019.
 5. Verslag kascommissie 2019 bestaande uit dhr. Wim Rosdorff, dhr. Hans Hoogkamer, dhr. Thijs Beelen en plv. lid dhr. Dick Schopman. Benoeming van een nieuw lid van de kascommissie.
 6. Bestuursverkiezingen.
  Periodiek aftredend en niet herkiesbaar zijn Martijn van Noort en Piet Ruigrok.
  Periodiek aftredend en herkiesbaar Rene Slobbe.
 7. Bestuursmededelingen.
 8. Vaststelling contributie 2020.
 9. Rondvraag en sluiting.

  Het bestuur wenst u gezellige Feestdagen toe.
   Graag tot de 10e januari !

Laatste nieuwsberichten

Foto Puzzelwedstrijd

Foto Puzzelwedstrijd

We hebben 49 juiste inzendingen ontvangen voor de volgende slagzin: Volgend jaar is het feest: HDV-Lisse bestaat 150 jaar! De ...
Verder Lezen
Lieve Lissers!

Lieve Lissers!

Bedankt voor weer een mooie, gezellige Feestweek! We hebben van jullie genoten, hopelijk jullie ook van ons! Door de veranderende ...
Verder Lezen
25 jaar Bingo Dansavond

25 jaar Bingo Dansavond

Gezellige muziek, een zaal vol met voornamelijk vrouwen en Bingo kaarten is doorgaans al leuk. Maar als de Bingo Masters ...
Verder Lezen
Opening feestweek 2021!

Opening feestweek 2021!

Vandaag 23 september is de aftrap voor de Feestweek 2021 gegeven in Floralis. Een klein gezelschap waaronder het bestuur, de ...
Verder Lezen

Sponsoring

Bekijk hier alle sponsor mogelijkheden!

Word lid

Word lid van onze fantastische vereniging!