Harddraverijvereniging Lisse & omstreken

Het bestuur nodigt je van harte uit voor de ledenavond op

Vrijdag 11 januari 2019 aanvang 20.00 uur in Soc. Cultureel Centrum ’t Poelhuys, Vivaldistraat 4, Lisse. Zaal open vanaf 19.30 uur.

De avond start met de 120e Algemene Ledenvergadering met o.a. een nabeschouwing met veel foto’s van de feestweek van 2018.

Als lid mag je ook een introducé of introducee meenemen. Voorwaarde is wel dat de betrokkene op deze avond lid wordt. Een uitgelezen kans om met onze vereniging kennis te maken!

Na de vergadering, rond 21.15 uur, volgt een gezellig samenzijn met muzikale omlijsting van de Afternooners, de traditiegetrouwe traktatie op oliebollen van de fa. Brouwer en een loterij.

Deze uitnodiging is persoonlijk voor LEDEN en partner en dient bij stemming als stemkaart.

De agenda is als volgt:

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Verkorte notulen van de 119e Algemene Ledenvergadering. Volledige notulen zijn te lezen op de website (hdv-lisse.nl).
 3. Jaaroverzicht 2018.
 4. Financieel verslag 2018.
 5. Verslag kascommissie 2018 bestaande uit dhr. Maarten Lagerberg, dhr .Wim Rosdorff en dhr. Hans Hoogkamer en plv. lid dhr. Thijs Beelen. Benoeming van een nieuw lid van de kascommissie.
 6. Bestuursverkiezingen.
  Periodiek aftredend en herkiesbaar zijn Henk van Dongen en Rob Veldhoven. Het bestuur stelt voor om Jasper de Jong en Mark van Noort te benoemen als nieuwe bestuursleden.
 7. Bestuursmededelingen.
 8. Vaststelling contributie 2019.
 9. Rondvraag en sluiting.

  Het bestuur wenst u gezellige Feestdagen toe.

  Graag tot de 11e januari !

Laatste nieuwsberichten

ROB SLOOTBEEK HERDACHT MET TIPCOMPETITIE-WISSELTROFEE

ROB SLOOTBEEK HERDACHT MET TIPCOMPETITIE-WISSELTROFEE

De winnaar van de TipCompetitie krijgt voortaan de Rob Slootbeek Wisseltrofee overhandigt. De enthousiaste kortebaanliefhebber overleed vorig jaar op 23 ...
Verder Lezen
BES Events ook weer hoofdsponsor

BES Events ook weer hoofdsponsor

Voor het tweede jaar op rij heeft BES Event Service getekend als hoofdsponsor van de Feestweek. Naast Cremer Speciaalmachines, Autogarage ...
Verder Lezen
Good news! Goodnight wordt nieuwe hoofdsponsor!

Good news! Goodnight wordt nieuwe hoofdsponsor!

Dit jaar mogen we een nieuwe hoofdsponsor noteren. Slaapkamer-expert Goodnight is onze gloednieuwe hoofdsponsor en heeft getekend om Feestweek 2019 ...
Verder Lezen

Jaarmarkt

Schrijf je hier in voor de jaarmarkt!

Sponsoring

Bekijk hier alle sponsor mogelijkheden!

Word lid

Word lid van onze fantastische vereniging!