Harddraverijvereniging Lisse & omstreken

Verslag ledenavond 25 maart 2022

Verslag van de ledenavond vrijdag avond 25 maart 2022. Locatie ‘t Poelhuys.

Aanvang 20.04 uur
1) Opening door de voorzitter van de 122e ledenavond. Een vreemde datum/periode zo in maart, maar eindelijk kan en mag ‘t dan weer. Gelukkig is er een goede opkomst. Aanwezig zijn 136 leden.
Bericht van verhindering is ontvangen van: Pieter Dijker, Hans W. de Vriend, Peter en Mieny van Ooijen, Patrick en Bianca vd Meer en Teun van de Plas.

2) Ondertekening van het certificaat Immaterieel erfgoed voor de kortebaan draverij. Dit geeft een vorm van bescherming voor de continuïteit van het evenement. Een aantal voorwaarden liggen hieraan ten grondslag om hiervoor in aanmerking te komen. Dit is niet voor altijd; er moet aan gewerkt worden om dit te blijven behouden. Ook de aanvraag is ondersteund door de Gemeente. Samen met de burgemeester, ondertekent Tom de erkenning.

Monique wordt naar voren geroepen en toegesproken door Tom. Vorig jaar is haar functie van secretaris overgenomen door Rene Slobbe en is Monique na 17 jaar bestuurslidmaatschap gestopt als secretaris. Zij wordt bedankt voor haar inzet, in ’t zonnetje gezet, onderscheiden als erelid en ontvangt een schitterend boeket met vaas en een mooie bon.

3) Notulen van de 121e Algemene Ledenvergadering zijn te lezen op de website
www.hdv-lisse.nl

4) Jaaroverzicht 2021
Het jaaroverzicht wordt voorgelezen door Rene Slobbe en is eveneens terug te lezen op de website.

5) Financieel verslag 2021
Korter dan anders. Vooral door de bijzondere jaren, met mindere inkomsten maar er toch een voordelig saldo was van 2430,00 euro en waarbij per 1 dec. 2021: 61.233 het verenigingsvermogen is.
Geen sponsorinkomsten en kermis in 2020, maar gelukkig was er in 2021 een kermis met een positief saldo van 55.057,00 euro. De TC had een negatief saldo van 15.204,00 euro.
De verenigingszaken hebben een negatief saldo van 20725,00 euro, mede omdat er geld apart is gezet voor een horecaoplossing in de toekomst en een donatie voor het jubileum jaar. Uiteindelijk komt het positieve saldo van het boekjaar 2021 uit op 2430,00 euro.
Er zijn dit jaar 2549 leden per 1 maart 2022. Daarvan maken er 2357 gebruik van automatische incasso.

6) De kascommissie van 2020 en 2021 bestond uit Hans Hoogkamer, Thijs Beelen, Dick Schopman en Peter Bongaerts.
Peter Bongaerts doet verslag van de kascommissie die bijeen is geweest ter controle van de boekhouding van de vereniging. Hij stelt voor om het bestuur te dechargeren. Peter krijgt een flesje wijn voor bewezen diensten. Aftredend is dhr. Hans Hoogkamer, die toch aanwezig is. Tom geeft aan dat ook hij een flesje wijn tegoed houdt.

7) Officiële opening van ons 150 jaar jubileum
De voorbereidingen gingen niet over rozen. Door Corona moesten de voorbereidingen regelmatig aangepast worden. In mei en juni zijn er nu 2 feest weekenden, waar we op korte termijn huis aan huis informatie over zullen verspreiden. Voor de opening van de feestweek verzoekt Tom 2 zeer trouwe medewerkers van de vereniging en “vlaggeraars” om naar voren te komen. Aan Aad Onderwater en Peter de Haas worden 2 jubileumvlaggen overhandigd.
Deze heren mogen samen de opening van het feestjaar doen, door het uitvouwen van de jubileum vlag. Voor alle aanwezige leden is er een kleiner exemplaar gratis mee te nemen.
Bestuursverkiezingen. Aftredend en niet herkiesbaar Tom Rooijakkers. Aftredend en herkiesbaar Harry Persoon en Jasper de Jong. Beide heren zijn herkiesbaar en worden onder applaus wederom herkozen.

8) Overdracht van de voorzittershamer. Tom houdt een afscheidsspeech die te lezen is op de site.

Tom begon in 1979 met de organisatie van een tafeltennistoernooi. Daarna volgden het programmaboekje, secretaris van de maandagavond, voorzitter van de maandagavondcommissie, bestuurslid en als laatste 11 jaar als voorzitter.
Ontspanning door inspanning met een leuke groep medebestuurders. Een van de hoogtepunten is vandaag de ondertekening Immaterieel erfgoed. De laatste jaren, waren niet de meest makkelijke. Corona, beeldvergadering, steeds weer schakelen op het laatste moment. Tom bedankt velen voor de samenwerking, o.a. het bestuur, de medewerkers, leden, de Gemeente Lisse, collega’s NDR, Kortebaan, de kermisorganisatie.
Hij krijgt een staande ovatie.

Tom overhandigt Henk van Dongen de verenigingshamer.
Henk geeft het woord aan Rob Veldhoven. Rob staat stil bij Tom; 43 jaar actief bij de HDV.
De professionele aanpak van de vereniging is door Tom verder vorm te geven. De humor, vastberadenheid en gulle lach zullen wij missen. Afscheid is voor de meeste (ex) bestuursleden niet weggaan. Je blijft verbonden, zoals de meesten. Rob vraagt aan Tom om de bestuursspeld terug te geven en die wordt vervangen door de “erelid” speld.
Tom ontvangt ook nog een afscheidscadeau.

Henk heeft positieve reacties ontvangen op zijn kandidaatschap en de benoeming en soms de vraag; wat wil je veranderen.
Als vereniging blijf je veranderen en vernieuwen en dien je kritisch te zijn op de evenementen.
Ook de kortebaan, die toonaangevend is voor Nederland, wordt continue aangepast en verbeterd. Henk is trots dat hij voorzitter mag worden van een vereniging die 150 jaar jong is.
Henk draagt Kevin voor als nieuw bestuurslid. Door Tom wordt hem de speld opgespeld.
Frank Peereboom wordt voorgesteld als 2e nieuw bestuurslid. Arno Biesheuvel is het 3e nieuwe bestuurslid. En als laatste Denise v.d. Vlugt. 1x eerder in 1986, werden er 4 nieuwe bestuursleden benoemd. Denise zal de maandagavond commissie, waar Henk voorzitter van was, onder haar hoede nemen

9) Bestuursmededelingen
Van de 2 jubileum weekenden zal het 1e weekend in mei in het teken staan van sport & spel. Het 2e weekend in juni staat in het teken van een foodtruck festival, een Middeleeuws festival bij Dever, een familiefietstocht, en nog veel meer. Let op de informatie die binnenkort in de brievenbus zal liggen.
Henk vraagt aandacht voor de oliebollen, de film van de feestweek, de loterij en het nieuwe jubileumbiertje “Lissers DoorDravertje”.

10) Vaststelling contributie 2022. De contributie blijft 10e per gezin, per jaar. Wel met het verzoek om mensen aan te sporen om lid te worden.

11) Rondvraag en sluiting
Aad Onderwater: hij feliciteert de vereniging met het 150 jarig bestaan en geeft aan dat hij gaat stoppen als vrijwilliger aan het einde van dit jaar.
Vergeten is om te vragen aan de aanwezigen wie de kascommissie wil versterken. Eric Vertuin wordt als aspirant lid van de kascommissie benoemd.

21.25u sluit Henk de vergadering.

Laatste nieuwsberichten

De Feestweek 2022 is begonnen!

De Feestweek 2022 is begonnen!

Eindelijk na 3 jaar weer een gewone feestweek. De voorbereidingen waren gewoon, de tijdsdruk was gewoon en het programma is ...
Verder Lezen
Maestro verplaatst naar zaterdagmiddag 24 september!

Maestro verplaatst naar zaterdagmiddag 24 september!

Door de weersvoorspellingen van vanavond hebben we moeten besluiten om het Maestro evenement te verplaatsen naar morgen. De instrumenten zijn ...
Verder Lezen
Zijn dit onze vakmensen van de toekomst?

Zijn dit onze vakmensen van de toekomst?

Als het aan bouwbedrijf van Rhijn ligt wel. Van Rhijn Bouw uit Katwijk is actief op het gebied van nieuwbouw, ...
Verder Lezen

Jaarmarkt

Schrijf je hier in voor de jaarmarkt!

Sponsoring

Bekijk hier alle sponsor mogelijkheden!

Word lid

Word lid van onze fantastische vereniging!