Paardsponsoring draverij 2017

Aan de vrienden van de harddraverijvereniging Lisse & Omstreken

Op 28 september 2017 sluit onze feestweek weer met een harddraverij op de Heereweg, de mooiste baan van Nederland.

Ook de opbouw van de draverijbaan zal weer op hoog niveau worden uitgevoerd. Met name de videoschermen zullen aan het publiek weer prachtige beelden geven van de draverij zelf, maar ook van opnames die tijdens de gehele feestweek zijn vastgelegd.

Uiteraard zullen de programmagegevens van de draverij op de schermen worden vertoond, evenals het verloop van de ritten en de lotingnummers voor de volgende omloop.

Zes jaar geleden zijn wij begonnen met “paardsponsoring”. Dat was een groot succes. Daarom gaan we ook dit jaar weer voor dit fenomeen.

Bedrijven en particulieren kunnen daaraan meedoen. Voor een bedrag van € 150,- ex btw (bedrijven) of € 150,- incl. btw (particulieren) wordt u gekoppeld aan een van de paarden in het programmablad van de draverij.

De inschrijving en loting van de paarden gebeurt op het kantoor van de NDR te Wassenaar op dinsdagmorgen 26 september 2017.
Alle deelnemende paardsponsors worden op de nummers 1 t/m 24 ingeloot op maandagavond 25 september 2017. De paarden die bij dat nummer horen zijn dus op dat moment nog niet bekend. De inschrijving van paardsponsors sluit op maandag 25 september 2017 om 18.00 uur.

Wat krijgt u ervoor terug:

 • De sponsornaam wordt vermeld in het draverijprogramma bij een van de paarden.

 • De sponsornaam wordt door de baanspeaker vermeld bij het oproepen van het gekoppelde paard.

 • De sponsornaam wordt op de beeldschermen vermeld bij het gekoppelde paard.

 • De sponsors van de finalepaarden krijgen een premie van € 200,- (winnaar) en € 100,- (verliezer).

  Overige bepalingen:

 • Aan elk paard kunnen maximaal 2 sponsors worden gekoppeld.

 • Als er minder dan 24 paarden zijn ingeschreven dan wordt de bij een niet deelnemend nummer geplaatste sponsor ingedeeld bij een paard met slechts 1 sponsor. Is plaatsing dan nog niet mogelijk dan wordt de inleg terugbetaald.

 • Facturering sponsorbedrag direct na inschrijving. Betaling binnen 14 dagen.

  Ook dit jaar hopen wij u als paardsponsor op de draverij te ontmoeten. Er kunnen maximaal 48 (2 x 24) sponsornamen worden geplaatst. Wie het eerst komt………….

  Met vriendelijke groeten,

  Harddraverijvereniging “Lisse & Omstreken”

  Inlichtingen bij:

  Rob Slootbeek (0252-410444 of 06-40485094) en
  René Stembert (0252-415198 of 06-53390748).

  Inschrijving:

Klik op het logo logohdv.jpg voor het inschrijfformulier in PDF-formaat
Het inschrijfformulier is ook verkrijgbaar bij Rob Slootbeek en René Stembert en via de email: rene@stembert.nl  of  rob.slootbeek@ziggo.nl