Harddraverijvereniging Lisse & omstreken

Huisregels – Kortebaan Lisse

Om het Evenement zo veilig en rustig mogelijk te laten verlopen heeft de organisatie een aantal huisregels opgesteld. Bij betreding van het evenemententerrein ga je automatisch akkoord met deze huisregels.

Drugsbeleid
De organisatie hanteert een strikt beleid met betrekking tot drugs, evenementen zijn drugsvrij! Het is verboden om op het evenemententerrein drugs te gebruiken. Bij constatering hiervan zal je van het evenemententerrein worden verwijderd. Ook op de toiletten is het niet toegestaan om drugs te gebruiken. Hier wordt dan ook streng op toegezien.
Het is verboden om op het evenemententerrein drugs te bezitten. Bij constatering hiervan zal je van het evenemententerrein worden verwijderd en in voorkomende gevallen worden overgedragen aan de politie.
Het is verboden om op het evenemententerrein drugs te verhandelen. Bij constatering hiervan zal je van het evenementen terrein worden verwijderd en worden overgedragen aan de politie.

Toegangsbewijs
Er kan alleen toegang tot het evenemententerrein worden verschaft indien je in het bezit bent van een geldig toegangsbewijs. Geldige toegangsbewijzen kunnen worden verkregen bij de kassa van de organisatie. Eenmaal gekochte toegangsbewijzen kunnen niet worden teruggenomen.
Bij constatering van onrechtmatigheden zoals, maar niet beperkt tot, (poging tot) gebruik van valse entreebewijzen, wordt aangifte gedaan bij de politie.

Legitimatie
Op verzoek van een beveiligingsmedewerker dien je je te kunnen legitimeren. Indien je geen geldige legitimatie kunt overhandigen word je de toegang tot het evenement ontzegd zonder recht op restitutie van het entreegeld. Onder een geldig legitimatiebewijs wordt verstaan een paspoort, Nederlandse Identiteitskaart of een Nederlands rijbewijs. Kopieën hiervan zullen niet worden geaccepteerd.

Toegangscontrole
Iedere bezoeker zal bij het betreden van het evenemententerrein worden gecontroleerd door een beveiligingsmedewerker. Hierbij wordt streng gecontroleerd op meegebracht glaswerk en andere verboden objecten. Het volledig weigeren van de controle heeft tot gevolg dat de toegang tot het evenement zal worden geweigerd.
Deze controle is ingesteld om alle aanwezigen in verband met de algemene veiligheid te beschermen.

Opvolgen aanwijzingen en instructies
Aanwijzingen en instructies van het (beveiligings-) personeel dienen direct opgevolgd te worden. Bij verdenking van een op het terrein verboden feit mag de beveiliging fouilleren. Het weigeren van een controle heeft tot gevolg dat de toegang tot het evenement zal worden ontzegd.

Onder invloed
Het is verboden het evenemententerrein onder merkbare invloed van drank en/of drugs te betreden. Indien dit wordt geconstateerd, zal je de toegang worden geweigerd/ontzegd, zonder dat er recht is op restitutie van het toegangsbewijs. Beoordeling hiervan ligt bij de beveiliging.

Het is verboden om het terrein met het volgende te betreden
Softdrugs, harddrugs, glaswerk, stokken, dieren met uitzondering van de paarden die deelnemen aan de harddraverij, spandoeken, voorwerpen met discriminerende en/of provocerende teksten en/of uitingen, slag-, steek, vuur- of stootwapens of andere voorwerpen die als wapen zouden kunnen worden aangewend, voorwerpen die de veiligheid, gezondheid of welzijn van de bezoekers negatief kunnen beïnvloeden, spuitbussen, verstuivers, vuurwerk, fakkels, vervoersmiddelen met uitzondering van medisch noodzakelijke vervoersmiddelen. Neem bij twijfel contact op met de organisatie.

Promotionele activiteiten
Het is verboden om zonder toestemming van de organisatie op en/of rondom het evenemententerrein en de parkeerterreinen flyers te verspreiden, posters en/of banners op te hangen of andersoortige promotionele activiteiten te verrichten.

Toiletten
Het is niet toegestaan met meerdere personen tegelijk 1 toilet te betreden. Het is mannen niet toegestaan om op het vrouwentoilet te toiletteren en het is vrouwen niet toegestaan om op het mannentoilet te toiletteren. Wildplassen is verboden op het terrein en bij constatering zal je van het terrein worden verwijderd.

Voorwerpen en objecten
Het is verboden om podia, tenten, bomen, bouwwerken, hekken of andere objecten op het terrein te beklimmen. Tevens is het niet toegestaan voorwerpen en/of objecten van het terrein mee te nemen.

Video-, foto- en geluidsopnamen
Eenieder die het evenemententerrein betreedt geeft toestemming voor het maken van video-, foto- en geluidsopnamen waar hij/zij mogelijk in of op voor zal komen. De organisatie gebruikt deze opnamen voor promotionele doeleinden.

Parkeren/rijwielstalling
Fietsen en voertuigen dienen op de daarvoor aangewezen plaatsen geparkeerd te worden. Indien je je hier niet aan houdt loop je het risico dat je voertuig wordt verwijderd. Instructies van de beveiliging / organisatie dienen opgevolgd te worden.

Alcohol
De organisatie van Kortebaan Lisse volgt het NIX18 beleid. Het kopen en/of nuttigen van alcohol is alleen toegestaan voor personen van 18 jaar of ouder. Er vindt controle plaats of personen onder de 18 alcohol nuttigen. Mocht dit geconstateerd
worden dan wordt de persoon van het evenemententerrein verwijderd. Er vindt geen restitutie van het toegangsbewijs plaats. Een eventuele aanbieder van het alcoholhoudende product wordt eveneens van het terrein verwijderd. Ook hier vindt geen restitutie van het toegangsbewijs plaats.

Eigen risico
Betreding van het evenemententerrein geschiedt op eigen risico. De organisatie dan wel medewerkers die voor de organisatie werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële schade dan wel immateriële schade die de bezoekers van de locatie en/of het evenement mochten ondervinden.

Overige situaties
In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend.

BIJ HET NIET NALEVEN VAN DE HUISREGELS ZAL DE TOEGANG WORDEN
GEWEIGERD/ONTZEGD ZONDER RESTITUTIE VAN HET ENTREEBEWIJS. INDIEN DE TOEGANG WORDT GEWEIGERD/ONTZEGD DIEN JE DIRECT HET EVENEMENTENTERREIN TE VERLATEN

Laatste nieuwsberichten

Foto Puzzelwedstrijd

Foto Puzzelwedstrijd

We hebben 49 juiste inzendingen ontvangen voor de volgende slagzin: Volgend jaar is het feest: HDV-Lisse bestaat 150 jaar! De ...
Verder Lezen
Lieve Lissers!

Lieve Lissers!

Bedankt voor weer een mooie, gezellige Feestweek! We hebben van jullie genoten, hopelijk jullie ook van ons! Door de veranderende ...
Verder Lezen
25 jaar Bingo Dansavond

25 jaar Bingo Dansavond

Gezellige muziek, een zaal vol met voornamelijk vrouwen en Bingo kaarten is doorgaans al leuk. Maar als de Bingo Masters ...
Verder Lezen
Opening feestweek 2021!

Opening feestweek 2021!

Vandaag 23 september is de aftrap voor de Feestweek 2021 gegeven in Floralis. Een klein gezelschap waaronder het bestuur, de ...
Verder Lezen

Sponsoring

Bekijk hier alle sponsor mogelijkheden!

Word lid

Word lid van onze fantastische vereniging!